opphus

Leveransebeskrivelse

---

Generell orientering

Selger

Opphus AS
Megardsvegen 1
7320 Fannrem

Prosjektmegler

DNB Eiendom AS
Kontaktperson: Bodil Innset

Arkitekt

TAG Arkitekter AS
Org nr: 894 607 262
Nøstegaten 44, 5011 Bergen

Totalentreprenør

Leigland Bygg AS
Org nr: 960 068 424
Håvikvegen 93, 5643 Strandvik

Generelle forutsetninger

Leveransebeskrivelsen beskriver hvilken teknisk standard som inngår i leveransen og omfatter komplett leveranse opp til beskrevet kvalitet.

Leveransen utføres i henhold til gjeldende forskrifter og standarder.

 • Prosjektet gjennomføres med teknisk standard iht. kravene i gjeldende teknisk forskrift (TEK17)
 • Rammetillatelse foreligger etter gjeldende plan- og bygningslov.
 • Toleranser på utført arbeid skal tilfredsstille normale toleranseklasser i Norsk Standard NS 3420
 • Kontrakt mellom utbygger og kjøper av bolig baseres på Bustadoppføringsloven.
 • Kontrakt mellom utbygger og totalentreprenør bygger på Norsk Standard NS 8407 og reklamasjonsrettigheter iht. bustadoppføringsloven.

Totalentreprenørens rett til å foreta endringer

 • Utbygger har rett til å foreta mindre endringer i konstruksjon, materialvalg, rørføringer og lignende som ikke reduserer eiendommens kvalitet, uten at dette gir rett til reduksjon av kjøpesummen. Tilsvarende kan utbygger foreta endringer i fellesareal, bygningskropp med tilhørende tekniske anlegg samt utvendige arealer. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere kjøper skriftlig om slike endringer, med mindre endringene må antas ikke å være vesentlige
 • Det presiseres også at salg skjer på grunnlag av rammesøknadstegninger og en detaljprosjektering ikke er utført.

Kundens rett til å foreta endringer

 • Kunde kan ikke trekke ut leveranser for å utføre selv.
 • Eventuelt egne kompletterende leveranser ut over (i tillegg) til denne beskrivelsen må utføres etter at overtakelse har funnet sted.
 • Kunde kan ikke endre romstruktur på tegninger.
 • Det blir gjennomført egne kundemøter hvor prosess for evt. endringer/tilvalg blir besluttet. Kunde må gjennomføre beslutninger i tråd med oppsatt fremdrift for evt. endringer. Blir ikke svarfrister overholdt så vil prosess på bygget foregå iht. den generelle kundebeskrivelsen.
 • Kunde kan avtale endringer i utførelser på kjøkkeninnredninger og baderoms-innredninger gjennom kundekontakt til byggherrens leverandører. Endringer kan ikke avtales senere enn 2 uker etter byggestart.

Prosess for tilvalg og kundeendringer

Kundene vil bli innkalt til tilvalgsmøter hos totalentreprenør, med sine leverandører. Her vil detaljene i leveransen blir gjennomgått og kundens påvirkningsmuligheter for valg i sin enhet vil bli gjennomgått. Dette gjelder både innenfor leveransebeskrivelsen og evt. muligheter og prosess for endringer av kvaliteter/utførelse.

Oppsatte tidsfrister må overholdes, eventuelle overskridelser av frister vil medføre at boenheten blir levert slik den er spesifisert i denne beskrivelse, på tegninger, iht. innredningstegninger/spesifikasjon. Dette for å kunne gjennomføre prosjektet iht. fremdriftsplan for prosjektering og bygging. Fakturering for endringsarbeider blir gjort av totalentreprenør (Leigland Bygg). Forfallsfristen på faktura endringsarbeider vil være sammenfallende med overtakelse.


Følgende tilvalg kan gjøre mot eventuelt tillegg i pris:

 • Kjøkken inkl. hvitevarer. Valg av fronter, benkeplater, innmat, hvitevarer etc. innenfor presentert pakkeløsning hos leverandør.
 • Bad, innenfor presentert pakkeløsning fra leverandør.
 • Valg av flis innenfor oppgitte prisgrupper.
 • Malingsfarge på vegger innenfor presentert standard sortiment.
 • Endre parkett-type innenfor presentert standard sortiment.


Muligheter for kundes endringer mot eventuelt tillegg i pris:

Prosess vil bli gitt nærmere, men i hovedsak dreier det seg om følgende muligheter:

 • Elektro; egen gjennomgang både ift. stikk, punkter, type lamper mv. Antall og plassering av uttak for strøm og data/TV (i utgangstype ønskes lik plassering i lik type enhet mhp. å unngå avvik i prosjektet).
 • Rørlegger; Armaturtyper kjøkken

Ved endringer vil det tilkomme kostnader knyttet til administrasjon.


Hva som absolutt ikke kan endres:

 • Plassering av vegger, dører og vinduer
 • Plassering av sluk/avløp/toaletter/dusjer
 • Plassering av sterk- og svakstrøms-skap
 • Plassering av fordelingsskap for forbruks- og vannbåren varme
 • Plassering av ventilasjonsskap.

Leveransestandard fellesanlegg

Utomhus

På takhage leveres det en oppbygning av fiberduk, drensmatter (5cm tykkelse), med lagvis grus. Totalt 15cm tykkelse.
Belegg på dekker leveres med overflate av betongheller, 40x40x4cm

Planting av busker og trær iht. Landskapsplan.

Fellesareal (lek)

Det leveres 1 huske med fallunderlag rundt, sandkasse og bordtennisbord.

Parkering

Parkering i felles garasjeanlegg. 6 p-plasser som er totalt avsatt til boliger. 2 p-plasser avsatt til næringslokale.

Avfall

Det vil bli etablert avfallsrom som skal disponeres i lag med eksisterende nabobygg.

Postkasser

Samles på fellesstativ, plasseringer er ikke endelig avklart på dette tidspunkt. Postkasser er inkludert.

Tomt, utomhusarbeider

Innholdsrik fellesområder med diverse møblement og sosiale soner. 

Viser for øvrig til landskapsplan.

Infrastrukturen

Internett

Leverandør må avklares av Opphus AS.
Det leveres 2stk tv/data pkt. pr. bolig. Ekstra uttak kan kjøpes som tilvalg.

VVA

Sanitær installasjoner leveres komplett med innvendig stoppekran, stikkledninger, bunnledninger med oppstikk og nødvendige rør for sammenkobling av utstyr. Blandebatteri og tappekraner er forkrommet. Varmtvann fra fjernvarme. Utvendig spylekran kan kjøpes som tilvalg.

Oppvarming

Boligene leveres med vannbåren varme på bad.

Vannboren varme med gulvvarme i vindfang, hovedbad, bad (3 etg.) og gang i 1 etg., og viftekonvektor montert i stue ved trapp i leiligheter. Endelig plassering/antall konvektorer, avklares i detaljprosjektering. Oppvarming i øvrige rom/arealer kan gjøres som tilvalg.
Anlegget tilknyttes fjernvarme.

Leveransestandard boliger

Yttervegger

Innvendig gips plate 12,5mm, utlekting for innvendig kledning 48x48, isolasjon 50mm, dampsperre 0,2mm, 198 bindingsverk, isolasjon 200mm, utvendig gips plate 9mm, utlekting for lufting 30x48, krysslekting 36x48, fasadeplater Aquapanel outdoor 12,5mm, murpuss.

Innvendig gips plate 12,5mm, utlekting for innvendig kledning 48x48, isolasjon 50mm, dampsperre 0,2mm, 198mm bindingsverk, isolasjon 200mm, utvendig gips plate 9mm, utlekting for lufting 30x48, krysslekting 36x48, 19x148 D-fals rett kant kledning – royal imp brun.

Takverk

Papptekking, taktro av x-finer 18mm, krysslufting48x48, luftespalte 48x48, vindsperre Halotex H25, isolasjon 150x200mm, dampsperre, sperretak av limtre 350mm, nedforing av tak 30x48, Innvendig gips plate 12,5mm

Gesimsavslutning og vindskier til skråtak er medtatt.
Kompakttak på terrasser, q-dekke, gesims med beslag er medtatt
Terrasse: Terrassebord 28x120 CU imp

Altaner/ Takterrasser

Leveres isolert og tekket der hvor det er underliggende oppvarmede beboelses rom.
På balkonger er gulvflaten som utvendig konstruksjon å regne, og mindre ansamlinger av vann vil derfor kunne oppstå. For takterrasser blir det ett lite opptrinn i forhold til innvendig gulv.

Terrasse: Terrassebord 28x120 CU imp

Trapper

Utvendige trapper inkl. nødvendig rekkverk tilhørende boligen. Utførelse iht. til plantegning.

Vinduer, dører og garasjeport

Trevinduer med 3-lags energiglass i standard hvit farge, aluminium belegg utvendig. Det er medtatt innsetning, fuging og listing av vinduer.

Dører er medtatt i standard hvit farge. Det er medtatt innsetning, fuging og listing av dører. Innerdører: Bygg1 lettedør Sletten, lettedør Sletten FW med glass

Portåpner/fjernkontroll kan kjøpes som tilvalg.

Gulv

Pergo, laminat modern plank - sensation, New England Oak

Vegger/ lister

Innvendig gips plate 12,5mm, 98 bindingsverk, isolasjon 100mm, Innvendig gips plate 12,5mm Der tekniske installasjoner krever det vil vegger være tykkere, og innkassing kan forekomme. Små Justeringer av innvendige vegger/dører kan bli nødvendig.

Vegger i bad hvor det monteres fliser benyttes oppbygging med to lag gips.

Gipsvegger er sparklet og malt i hvit farge (NCS - S 0502-Y). Listfritt mellom vegg og tak, se romskjema.
Alt innvendig listverk og foringer på dører og vinduer samt gulvlister leveres i hvit
farge (NCS – S 0502-Y) Synlig innfestning av listverk må påregnes.

Kjøkken

Kjøkken leveres og monteres av merkeleverandør for en verdi tilsvarende 50 000,- inkl. mva. Kjøkken leveres av Nordsjøkjøkken. Avtrekksvifte er inkludert.

Blandebatteri leveres av rørlegger.
Det er ikke mulig å trekke ut kjøkkenleveransen.
Man får eget møte med kjøkkenkonsulent hvor det blir fremlagt et ferdig tegnet forslag av standard kjøkkenet. Dette danner da grunnlag for eventuelt videre diskusjon rundt tilvalg.

Bad

Bad leveres med fliser på vegg samt fliser på gulv. Gulvflis 20x20cm Vitra kinetic antrasite grey/light, gulvflis 10x10cm i dusjsone.
Veggflis 20x40, Cipeste hvit slett blank/matt

Bad leveres med vannbåren varme i gulv, servantmøbel med lagringsplass, speil over vask, vegghengt toalett, dusj- og servantbatteri, 3 stk. spotter i tak.

Boder

Utvendig bod er uisolert og utført i nettingvegger.
Dersom omliggende areal medfører isolasjonskrav på vegg/himling vil denne platekles.

Innvendige dører

Dører er type slett lett – dør fabrikkmalt i farge hvit (NCS – S 0502-Y) med flat terskel. 

Dørene leveres med låskasse og vrider. Type dør kan bli endret i detaljprosjektering.

Garderober

Det leveres hvite slette garderobeskap, ett pr. sengeplass.

Trapper

Trapp med hvite vanger og eiketonet trinn er medtatt.

Utvask

Det blir gjennomført en byggvask før overtakelse.

Etasjeskille (ovenfra og ned)

Overflate iht romskjema. Parkett underlag, sponplategolv 22mm, bjelkelag av I bjelker I-300, isolasjon 200mm, nedlekting av himling 30x48, innvendig gips plate 12,5mm

Ventilasjon

Boligene leveres med balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning, iht. ventilasjonsleverandørens prosjektering. Ved plassering for aggregat og fremføring av ventilasjonsrør kan det bli enkelte innkassinger. Plassering av aggregat bestemmes av utbygger i detaljprosjektering.

Elektriske installasjoner

Elektrisk anlegg leveres med jordfeilbryter og overspenningsvern iht. gjeldene forskrifter.
Antall lampepunkt, brytere og stikkontakter leveres iht. NEK 400.
Materiellet leveres i hvit utførelse. Det gjøres oppmerksom på at komfyrvakt er et pålagt krav i alle nye boliger, denne vil være synlig/skjult avhengig av valgt kjøkkenventilator.

Det leveres komplett trådløst ringeanlegg, og innvendig sikringsskap med automatsikringer samt skap for oppkobling fiber.

Det utarbeides en punktskisse slik at man enkelt kan ha en oversikt over plassering av stikkontakter, tv/data – punkt lampepunkter mm.

Brannvernutstyr

Det leveres røykvarslere og brannslukningsapparat iht. forskriftskrav.

Energimerking

Energiregnskap er ikke gjennomført, vil gjennomføres i prosjekteringsfase.

Grunn- og betongarbeider

Boligene leveres med isolerte ringmurselementer, gulv på grunn i boliger leveres isolert, inkl. radonbruk.

Utvendig el.instalasjoner

Utelys tilhørende hver boenhet leveres, totalt 2 stk.

Utvendig stikk, 1 stk.

Strømtavler er dimensjonert for lading av elbiler med 7,5kW uttak. Etablering av el. billader kan kjøpes som tilvalg.