opphus

Tomt & utenomhus

---

Utenomhus

Fellesareal for plen leveres med jord og sådd med plenfrø.
Lekeplasser leveres ferdig opparbeidet med lekeapparat etter plan fra landskapsarkitekt. Trapper/trinn kan noen steder hvor terrenget er slakkere en foreløpig vist på landskapsplan/utomhusplan, bli alternativ erstattet med gruset tilkomst.

Lekeplasser

Lekeplasser opparbeides iht. landskapsplan/utomhusplan.

Parkering

Parkering i parkeringskjeller og på bakkeplan utvendig.

Avfall

Det vil bli etablert avfallssugeanlegg. Plassering innkast iht. situasjonsplan.

Postkasser

Samles på fellesstativ, plasseringer er ikke endelig avklart på dette tidspunkt.