opphus

Utvendig

---

Yttervegger

Yttervegger av tre i boligrom består av (utside og inn): Utvendig kledning, utlekting, vindsperre, isolert bindingsverk, dampsperre, isolert utforing og gips.
Utvendige boder er uisolert og uten innvendig kledning.

Kledning leveres med grunning og 1 toppstrøk påført i fabrikk (farge iht. fasadetegning). Omramming på vinduer og dører leveres i samme farge som kledning. Toppstrøk blir ikke levert, og bør påføres innen 1år. Toppstrøk kan kjøpes som tilvalg. For å skape en helhet i feltet er utvendig farge på husene forhåndsbestemt.

Takverk

Tak leveres: Takbjelker, isolasjon, tekking m/asfaltpapp.

Innv taknedløp,utv takrenner hvor det er påkrevd.

Altaner/ takterrasser

Leveres isolert og tekket der hvor det er underliggende oppvarmede beboelses rom.
Topp dekke utføres med trykkimpregnerte terrassebord ubehandlet.
Der hvor takterrasse har overbygg vist med synlige takbjelker leveres disse åpen, uten overliggende plater eller tekking.
Rekkverk leveres i trykkimpregnerte materialer iht. fasadetegning.
Areal treplattinger som vist på salgstegningene leveres i trykkimpregnert  tilfarer/bjelker med overliggende 28x120mm terrassebord ubehandlet.

Trapper

Utvendige trapper inkl. nødvendig rekkverk tilhørende boligen leveres i trykkimpregnert materialer, ubehandlet. Utførelse iht. til plantegning.

Vinduer, dører og garasjeport

Ferdigbehandlede vinduer, ytterdører og terrassedører i treverk fra fabrikk, mørk farge iht. fasadetegning. Det er mulig å gjøre tilvalg på solskjerming.
Ferdigbehandlede utvendig boddører og bi dører i treverk fra fabrikk, farge iht. fasadetegning.

Grunn- og betongarbeider

Boligene leveres med isolerte ringmurselementer, gulv på grunn i boliger leveres isolert, inkl. radonduk.

Utvendig el.installasjoner

Utearealer blir opplyst, internt i tun med pullerter.

Utelys tilhørende hver boenhet leveres, 1stk på terrasse og 1stk ved inngangsdør.

Strømtavler er dimensjonert for lading av elbiler inntil 7,5kW avhengig av hvor mange som bestiller elbillader. Etablering av el. billader kan kjøpes som tilvalg. 

Tomt, utomhusarbeider

Kjørearealer blir asfaltert.

Internt i tun etableres gangsoner til boenheter med grus.

Innholdsrik fellesområder med diverse apparat og sosiale soner.

Viser for øvrig til utomhusplan.