opphus
Logo

Nye boliger for alle typer familier

Vi utvikler boligområder basert på kjente preferanser og innsikt om familieliv. Vi bruker lang tid på å finne det perfekte området som har nærhet til det vi vet er viktig for familier. Etter at vi har funnet det perfekte området, er vi svært nøye når vi utvikler både boligene og uteområdene. Vi fokuserer blant annet på trygghet og ulike sosiale soner både ute og inne, for store og små. På denne måten gjør vi alt vi kan for å legge til rette for familier og et hyggelig naboskap.

Hva er egentlig en familie? 

Vi vet at det ikke er noe fasit på hva en familie er i 2020. Det finnes mange ulike familiekonstellasjoner utover den klassiske kjernefamilien med mor, far og to barn, noe som også betyr flere og annerledes behov enn tidligere. Dette er noe vi alltid tar høyde for når vi utvikler nye boligprosjekter, slik at vi kan tilby boliger til alle typer familier.
 

Vi søker tomter

---

Vår filosofi

---

Våre verdier

---

Spørsmål til
administrasjonen?

---